Privatlivspolitik

Indledning

Universal Flytteforretning A/S (herefter benævnt ”virksomheden”) indsamler personoplysninger i visse situationer. Personoplysninger skal behandles på en fortrolig og sikker måde, hvilket beskrives i denne politik. Behandlingen af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen.

 

Vi sletter jævnligt oplysninger, der ikke længere er behov for at gemme. Det er også muligt at få slette alle personoplysninger ved personlig henvendelse, såfremt anden lovgivning ikke står i vejen for dette.

 

I visse tilfælde, hvor det er nødvendigt, kan persondata deles med moderselskabet Universal Gruppen A/S og andre virksomheder i koncernen.

 

Virksomhedens kontaktoplysninger ifm. persondata er som følger:

Universal Flytteforretning A/S / Unibox A/S
Stiftsvej 9, 7100 Vejle
CVR: 38166719
Mail: info@universalflyt.dk
Telefonnummer: 75843311
https://universalflyt.dk og https://unibox.dk

 

Når du besøger vores sider

Ved besøg på universalflyt.dk og unibox.dk, behandler vi din IP-adresse. Dette gøres for at kunne vise sidens indhold og for at blokere evt. spambots og anden uønsket trafik. Vi behandler kun andre personlige oplysninger, hvis du vælger at benytte en af vores formularer.

Vi benytter desuden også cookies på webstederne, der gemmes lokalt på den enhed du tilgår webstedet fra. Disse gemmes for at kunne lave statistik og huske de valg du tidligere har foretaget.

 

Når du bruger en kontaktformular

Gør du brug af kontaktformularerne på vores hjemmeside, behandler vi de personoplysninger, som du oplyser i felterne. I tilfælde hvor du blot ønsker kontakt, behandles navn, e-mail og evt. telefonnummer. Ved forespørgsel på flytning, behandles desuden til- og fraflytningsadresse samt detaljer om dig og din flytning.

 

For at håndtere henvendelser via vores kontaktformular, er vi nødsaget til at behandle de angivne personoplysninger.

 

Efter du trykker ”send”, eller ”få et uforpligtende flyttetilbud, gemmes din henvendelse på vores webserver og sendes til vores medarbejdere pr. e-mail. En medarbejder håndterer din forespørgsel og kontakter dig via enten e-mail eller telefonisk.

 

Din forespørgsel inkl. Personoplysninger på vores webhotel i op til 200 dage, hvorefter de automatisk slettes. Ligeledes gemmes de i vores mailsystem, hvor de slettes efter endt behandling. Du har ligeledes mulighed for at forespørge på at få udleveret eller slettet de persondata vi har om dig, ved at skrive til info@universalflyt.dk. Vi har databehandleraftaler med både vores hjemmesideudbyder og vores mailudbyder.

 

Personoplysninger vil blive opbevaret så længe, der er et formål hermed. Udvikler henvendelsen sig til et kundeforhold, vil personoplysningerne blive opbevaret så længe, der fortsat består et kundeforhold, og herefter i 2 år. Udvikler henvendelse sig ikke til et kundeforhold, vil personoplysningerne blive opbevaret i maksimalt 1 år fra modtagelsen. Visse regnskabskritiske personoplysninger vil dog blive opbevaret i 5 år, jf. bogføringsloven.

 

Når du er leverandør eller samarbejdspartner

Når du er leverandør eller samarbejdspartner, skal du være opmærksom på, at vi også behandler en række personoplysninger om dig som kontaktperson. Dette vil ofte være oplysninger i form af navn, arbejdsgivermail, arbejdsgivertelefonnummer, samt arbejdsgiver og stillingsbetegnelse.

 

Baggrunden for at behandle dine kontaktoplysninger sker som led i administrationen og håndteringen af den leverandør- eller samarbejdsaftale, som vi har indgået med din arbejdsgiver.

Personoplysningerne opbevares i så lang tid det er nødvendigt, herunder som minimum så længe, der fortsat består en leverandør- eller samarbejdsaftale. Efter ophør af leverandør- eller samarbejdsaftale vil dine kontaktoplysninger blive slettet efter 1 år. Her gælder bogføringsloven også, og derfor kan persondata opbevares i op til 5 år fra ophøret af samarbejdet.

 

Ændringer i denne politik

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik, hvis nødvendigt. Du vil altid kunne finde den gældende persondatapolitik på vores hjemmeside.

 

Dine rettigheder og klageadgang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længde de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

 

Virksomheden er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller udnytte en af de ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os på denne e-mailadresse: info@universalflyt.dk.

Scroll to Top